Co je RUDL UP?

RUDL UP je speciální zvedací rudl. Jedná se o inovaci běžně známého a dostupného stěhovacího vozíku. Díky řešení vertikálních pojezdů a zvedací pružině, nabízíme nové přepravní řešení, které vám pomáhá s nakládkou a vykládkou zboží. Tím vám šetří provozní náklady, čas a chrání zdraví vašich pracovníků.

Technicky "jednoduché" řešení

Jednoduchost patří k přednostem našeho zařízení. RUDL UP je bez potřeby speciální údržby, jeho hlavní součásti jsou dobře chráněny proti poškození. V případě poškození základních součástí je sami dokážete jednoduše vyměnit nebo vám pomůže naše servisní oddělení.

Jak to funguje?

RUDL UP funguje na principu akumulované energie. Představte si to jako jednoduchou pružinu. Při pohybu nahoru vám zvedne náklad, ale přijde o svou sílu. Při pohybu dolů je potřeba její odpor překonat a stlačit ji, tím ji opět nabijete a připravíte ji k dalšímu zvedání. K překonání odporu pružiny vám při vykládce pomáhá buď váha vašeho nákladu nebo vaše vlastní váha a síla.

Nové možnosti úspory

Čas

  • Zkrácení doby vykládky/nakládky zboží u zákazníka.
  • Zvýšení počtu obsloužených zákazníků.

Pracovní síla

  • Předcházíte pracovním úrazům.
  • Pomáháme vám dodržovat bezpečností zásady i tam, kde to dříve bylo zdržující nebo obtížné.
  • Místo dvou pracovníků, tuto práci bezpečně zvládne jeden sám.
  • Jste již soběstační, tedy bez potřeby narychlo shánět výpomoc/brigády při stěhování těžkého zboží.

Výhoda před konkurencí

  • Pro manipulaci se zbožím horizontálně i vertikálně vám stačí pouze jedno zařízení.
  • Rozšíříte své přepravní limity a nabídnete svým zákazníkům i přepravu zboží, které jste dříve z důvodu vyšší hmotnosti a větších rozměrů odmítali přijmout pro přepravu.